Miljöstationer

Miljöstationer och källsorteringskärl för kontor

Vi har erbjudit olika miljöstationer även kallade källsorteringskärl för källsortering av kontorsavfall i många år, produkter unika i sitt slag. Våra erfarenheter är att om man gör avfallshanteringen enkel och rationell på kontor och i offentliga miljöer, så blir det också av att man källsorterar. Detta leder till att miljöansvar infrias.

Framtaget i samarbete med inredare och inredningsarkitekter

Våra källsorteringskärl, som är utvecklade i samarbete med inredare och inredningsarkitekter, finns i ett antal olika standardutföranden. Som alltid är kundens behov ställt i fokus men därtill även form och design!

Vid stora volymer kan vi erbjuda kundanpassade varianter, kundunika färger, screentryck eller kundunik prägling.

Hållbart såklart!

Våra stabila miljöstationer är gjorda av en miljövänlig, återvunnen papp som också är helt återvinningsbar.