Aktivitetsbaserad arbetsplats

Bra förvaring behövs för att lyckas med en aktivitetsbaserad arbetsplats

Olika trender kring hur en arbetsplats bör utformas har i alla tider växlat fram och tillbaka över tid.

Sedan början av 2010-talet har en viss typ av arbetsplats växt sig allt starkare: Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen.

Idag har tjänstesektorn vuxit om alla andra sektorer i Sverige och har en ledande ställning på arbetsmarknaden, ett skifte jämfört med för några decennier sedan. Men oavsett vilken sektor ens verksamhet befinner sig i så påverkas man av en våg av digitalisering. En digitalisering som förväntas fortsätta under lång tid framöver. En ökad digitalisering möjliggör en än större variation kring hur du kan utföra ditt arbete.

Dagens och morgondagens teknikmöjligheter gör, att de flesta av alla arbeten som utförs av tjänstemän/tjänstekvinnor kan utföras oberoende av plats med teknikens hjälp. Enda kravet är att man har tillgång till ett nätverk kan interagera med någon typ av IT-enhet.

Ett aktivitetsbaserat kontor innebär ett kontor med många möjligheter till olika typer av arbetssätt beroende på vilken aktivitet (mötes-/enskild-/grupp-) du behöver för stunden på dagen. Där du själv har flexibiliteten att kunna avgöra var du vill utföra ditt arbete. Exempelvis finns ofta olika typer av arbetsplatser eller enskilda arbetsrum du kan använda beroende på vilket arbete (aktiviteter) du ska göra. Några exempel är tystrum (ex med telefonförbud) lämpade för koncentrationsarbete, mindre mötesrum för att interagera i mindre grupp, öppna arbetsytor liknande kontorslandskap för projektarbeten, avslappnade miljöer för informella möten. Till och med områden med motion (löp-/gångband) kan förekomma för att man ska kunna röra på sig i kombination med sitt arbete.

Aktivitetsbaserat arbetssätt har många möjligheter och fördelar men också saker man ska beakta och ha respekt för. Det finns oerhört många studier i ämnet, olika inredningskoncept från ledande aktörer i branschen samt många konsulter som kan hjälpa till att stödja i planering och införandet av ett aktivitetsbaserat kontor.

För att lyckas med implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor gäller det att ta hand om alla aspekter… Det är viktigt att involvera medarbetarna tidigt i processen och se till att använda en professionell aktör inom inredning för att utreda och säkerställa så att alla intressen tas till vara. En sak är säker: En av de sakerna handlar om hur medarbetaren enkelt ska kunna hålla reda på sina personliga saker.

För att lyckas med ett aktivitetsbaserat arbetssätt behövs det en bra, mobil enhet för personlig förvaring:
Det finns stora hänsyn att ta när det handlar om förvaring. Att förenkla för medarbetarna när det handlar om att enkelt kunna hålla ordning på sina arbetsverktyg och/eller personliga tillhörigheter när man har en arbetsplats som kräver ett antal förflyttningar per dag och medarbetare. Men också att man förenklar för ett projekt eller team att få en ”fysisk förvaringsplats” när detta behövs om man på en arbetsplats exempelvis inte har kvar ett arkivrum/fast hylla för detta ändamål.

Här kan våra produkter från BIARO hjälpa till. Vi har ett antal olika lösningar för att uppfylla detta behov.


PRODUKTER