Miljöpolicy

Miljö – långsiktighet och samarbetspartners

Det är självklart för oss att arbeta utifrån höga mål när det handlar om miljön. Vi arbetar därför sedan många år med en uttalad miljöpolicy.

  • BIARO ska utveckla, tillverka och marknadsföra produkter till kontorsarbetsplatser och offentliga miljöer med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.
  • Vidare ska vi värna både om den yttre och inre miljön. Miljöfrågor och kretsloppstänkande ska leda till ständiga förbättringar och hög prioriteras inom företagets utveckling.
  • BIARO ska verka för en ökad återvinning och en ökad återanvändning. Målet är att BIAROs kunder tydligt ska märka företagets miljövänliga profil och samtidigt ska detta aktivt marknadsföras.
  • Miljölagstiftningen ska vara ett minimikrav.
  • All produktutveckling ska avvägas mot miljöaspekter innan produkten kan ingå i standardsortimentet.
  • Vi ska ställa krav inom miljöområdet på våra leverantörer.
  • All information vi sänder ska i största möjliga mån vara elektronisk. Vi uppmanar våra kunder att implementera och hantera elektroniska fakturor.

Sedan 2014 består våra produkter av FSC® -märkt råvara. Läs mer om FSC och våra andra partners här nedan.

FSC är ett framgångsrikt, internationellt skogscertifieringsschema som är globalt erkänt av stora miljö- och sociala organisationer och används ofta som villkor i större privata och offentliga upphandlingar.

Certifieringen baserar sig på en självständig, opartisk certifieringsrevision enligt standarder som är framtagna av den internationella organisationen Forest Stewardship Council® spårbarhetsstandard fokuserar på system och rutiner som säkerställer effektiv kontroll av certifierat material genom hela produktionen, lagringen, transporten samt köp- och försäljningsprocessen av råvaran.

För mer information om FSC och deras arbete, besök deras svenska hemsida http://se.fsc.org/

Alla företag som vill bidra till ett hållbart samhälle genom sina inköp är välkomna i Svanens nätverk.

Vårt mål är att miljömärkta varor och tjänster ska prioriteras och bli en självklar del i alla inköpsprocesser.

Nätverk finns för att ni ska få stöd och inspiration av andra som också vill arbeta för ett hållbart samhälle. BIARO är medlemmar i Svanens nätverk för inköp med omtanke.

Läs mer om detta på www.svanen.se/natverket/Medlemmar/BIARO_AB/

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council. En organisation för grönt byggande och verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Målet är att nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader

Vi är medlemmar i Naturskyddsföreningen och stödjer deras viktiga arbete med skog och naturvård. Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Vi påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. Vi sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete.

Vi är medlemmar i Cradlenet. Cradle Net är ett tvärsektoriellt nätverk bestående av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetat för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi grundat i konceptet, i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Såväl individer som företaget och andra organisationer, är välkomna att bli medlemmar i Cradle Net, som drivs som en ideell förening.

Nätverket består av svenska miljöteknikföretag inom en rad olika områden. Syftet med nätverket är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Organisationen bedrivs i Tillväxtverkets regi.